oversatt-sv.com Gratis online språklexikon.

omedelbart på slovenska

Ord:
omedelbart (Antal brev: 10)
Ordbok:
svenska-slovenska
Översättningar (1):
Liknande ord:
slovenska omedelbart, omedelbart synonym, omedelbart på engelska, omedelbart omhändertagande lvm, omedelbart omhändertagande enligt lvu, omedelbart omhändertagande barn, omedelbart på slovenska, takoj på svenska
omedelbart på slovenska